W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Chili Lidia Sufisz.

Kontakt listowny: Akademia Chili Lidia Sufisz, ul. Wysoka 16/102, 87-100 Toruń
E-mail: info@akademiachili.pl

O jakich danych mowa?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane zbierane w ramach podpisywania umów z Akademią Chili Lidia Sufisz. Dotyczy to głownie danych teleadresowych.

W jakim celu posługujemy się Twoimi danymi?

W celu zawarcia i wykonania umowy na prowadzenie kursu językowego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach rachunkowych i podatkowych w związku z zawartą przez Ciebie z nami umową o współpracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu badania satysfakcji klienta i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zarządzania ryzykiem, oceny wiarygodności finansowej, w tym oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w zapłacie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wypełnienia obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketingu, promocji i sprzedaży usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach analitycznych, w tym doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i do wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach statystycznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania Twoich danych jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie Akademii Chili.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez Akademię Twoich danych oraz ich kopię. Masz także prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych. W każdym momencie możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie  wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich zapomnienia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  w celu zawarcia oraz wykonania umowy. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.