Numer konta: 78 1050 1979 1000 0092 6063 7401. Prosimy o opisanie przelewu imieniem i nazwiskiem uczącego się.

Zarówno opłatę za pakiety, jak i pojedyncze zajęcia należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć (w dniu lekcji w przypadku zajęć pojedynczych).

Zajęcia odwołane na krócej niż 24h przed ich rozpoczęciem są płatne w 100%, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzgodnienie terminu odrobienia zajęć.