Wpłat za zajęcia należy dokonywać na konto: 78 1050 1979 1000 0092 6063 7401, w polu odbiorca wpisując Akademia Chili, a tytuł przelewu – imię i nazwisko uczącego się i miesiąc.

Opłatę za pakiet miesięczny należy uiścić do 10 każdego miesiąca, a w przypadku zajęć pojedynczych najpóźniej w dniu lekcji.

Zajęcia odwołane na krócej niż 24h przed ich rozpoczęciem przez Klienta są płatne w 100%, a przez lektora oznaczają kolejne zajęcia gratis, jednak w uzasadnionych przypadkach losowych możliwe jest przełożenie/bezpłatne odwołanie zajęć. W przypadku powtarzających się odwołań, rezerwacja godziny przepada i możliwe jest jedynie doraźne umawianie się na zajęcia.