Idę to zrobić

Nadchodzi weekend, czas zatem zrobić na niego planes plany. W języku hiszpańskim, aby je wyrazić wcale nie musimy używać czasu przyszłego. Możemy posłużyć się konstrukcją peryfrastyczną (trudne słowo, oznacza tyle co „opisowa, omawiająca”) ir + a + infinitivo (bezokolicznik). Można przyjąć, że odpowiada ona angielskiej konstrukcji „to be going to”. Zobaczmy w jakich przypadkach jej użyjemy: (więcej…)